poniedziałek, 22 kwiecień 2024 17:29

Dwa miesiące w łóżku za 18 tys. euro

badanie długotrwałej nieważkości na ciało ludzkie badanie długotrwałej nieważkości na ciało ludzkie pixabay

Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki we współpracy z NASA inicjuje nietypowe badanie, które pozwoli zrozumieć skutki długotrwałego przebywania w kosmosie. Dwunastu uczestników zostanie poddanych dwumiesięcznemu eksperymentowi, polegającemu na pozostaniu w łóżku przez cały czas, co ma na celu symulację nieważkości i jej wpływu na ludzkie ciało.

Czego się dowiesz?

1. Jakie jest główne zadanie eksperymentu przeprowadzanego przez Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki oraz NASA?
2. Jakie są specyficzne warunki, w których uczestnicy eksperymentu będą spędzać czas?
3. Jakie metody monitorowania i wsparcia psychologicznego zostaną zastosowane podczas eksperymentu?
4. Jakie potencjalne zastosowania mogą mieć wyniki tego eksperymentu?
5. Jakie korzyści długoterminowe mogą wynikać z przeprowadzenia tego eksperymentu dla przyszłych misji kosmicznych i medycyny na Ziemi?

Symulacja warunków kosmicznych

Badanie przeprowadzone przez Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki oraz NASA ma na celu przetestowanie wpływu długotrwałego przebywania w stanie nieważkości na ludzki organizm. Uczestnicy przez 60 dni będą musieli wykonywać wszystkie codzienne czynności, takie jak jedzenie, mycie się czy korzystanie z toalety, pozostając w pozycji leżącej. Łóżka, na których będą przebywać uczestnicy, zostaną specjalnie pochylone tak, aby głowa znajdowała się niżej niż stopy, co ma naśladować warunki panujące w kosmosie.

Procedura rekrutacji i warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w badaniu, kandydaci muszą spełniać szereg wymagań, w tym mieć między 24 a 55 lat, znajomość języka niemieckiego oraz odpowiednie parametry zdrowotne. Proces selekcji obejmuje aplikację online, sesję informacyjną, ocenę psychologiczną oraz wywiad telefoniczny i ocenę lekarską. Organizatorzy zapewniają, że uczestnicy zostaną dokładnie zbadani i przygotowani do eksperymentu przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Badanie wpływu różnych terapii

Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy, z których każda będzie testować inny rodzaj interwencji mającej na celu minimalizowanie negatywnych skutków długotrwałego leżenia. Niektóre grupy będą poddane treningom siłowym i wytrzymałościowym, podczas gdy inne doświadczą nowatorskich metod symulacji grawitacji. Celem jest znalezienie najlepszych metod wspomagających zdrowie astronautów podczas długotrwałych misji kosmicznych.

Przebieg eksperymentu i metody monitorowania

W trakcie dwumiesięcznego eksperymentu uczestnicy będą ściśle monitorowani przez specjalistów, aby dokładnie ocenić wpływ długotrwałego leżenia na różne funkcje ich organizmu. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia, samopoczuciu czy kondycji fizycznej będą rejestrowane i analizowane. Oprócz standardowych procedur medycznych, takich jak pomiary ciśnienia krwi czy analizy krwi, zastosowane zostaną także zaawansowane metody obrazowania medycznego, aby zobaczyć, jak zmienia się organizm pod wpływem symulowanej nieważkości.

Psychologiczny aspekt eksperymentu

Nie mniej ważny jest wpływ eksperymentu na psychikę uczestników. Długotrwałe przebywanie w łóżku i ograniczone kontakty społeczne mogą być wyzwaniem nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Dlatego uczestnicy będą mieli regularny dostęp do psychologa, który pomoże im radzić sobie ze stresem i ewentualnymi trudnościami psychicznymi. Dodatkowo, przewidziano różnorodne zajęcia takie jak gry planszowe czy seanse filmowe, które pomogą zachować dobre samopoczucie i morale badanych.

Wyniki i potencjalne zastosowania

Zbierane dane pozwolą naukowcom lepiej zrozumieć, jak długotrwała nieważkość wpływa na ludzki organizm i jakie techniki mogą pomóc minimalizować jej negatywne skutki. Oczekuje się, że wyniki tych badań będą miały kluczowe znaczenie nie tylko dla przyszłych misji kosmicznych, ale także mogą znaleźć zastosowanie w medycynie, na przykład w leczeniu pacjentów, którzy są zmuszeni do długotrwałego unieruchomienia.

Eksperyment, choć wymagający, oferuje unikalną możliwość przyczynienia się do rozwoju lotnictwa kosmicznego oraz poprawy bezpieczeństwa i komfortu przyszłych astronautów. Wynagrodzenie w wysokości 18 tys. euro jest formą rekompensaty za uczestnictwo w badaniu, które pomimo swojej restrykcyjności, ma ogromne znaczenie naukowe. Wyniki tego pionierskiego badania mogą przyczynić się do opracowania nowych

Źródło: Polsat