piątek, 05 kwiecień 2024 17:25

Rozwiązanie sporu płacowego starszych lekarzy w Anglii

Spór płacowy lekarzy w Anglii Spór płacowy lekarzy w Anglii fot: pixabay

Po miesiącach strajków i negocjacji, starsi lekarze w Anglii zakończyli spór płacowy z rządem. Porozumienie, które zyskało poparcie dwóch głównych związków zawodowych, przewiduje znaczące podwyżki płac, doceniając ciężką pracę i poświęcenie lekarzy. Jednak mimo pozytywnych zmian dla konsultantów, juniorzy lekarscy nadal pozostają w konflikcie z ministerstwem, domagając się lepszych warunków płacowych. To rozwiązanie sporu z jedną grupą pracowników zdrowia rzuca światło na dalsze wyzwania systemu opieki zdrowotnej w Anglii.

Nowa oferta płacowa

Oferta, która przyniosła przełom, została przyjęta przez 83% członków Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego (BMA) oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Specjalistów Szpitalnych (HCSA). Jest to rezultat drugiego głosowania, które odbyło się po odrzuceniu wstępnej propozycji z początku grudnia. Nowe warunki przewidują podwyżki płac sięgające niemal 20% dla niektórych konsultantów w roku finansowym 2023-24, co stanowi znaczące ulepszenie w stosunku do poprzednich ofert. Ta zmiana podkreśla ważność dialogu i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów płacowych w sektorze zdrowia.

Dalej niezadowoleni juniorzy lekarscy

Mimo pozytywnych zmian dla starszych lekarzy, juniorzy lekarscy w Anglii wciąż znajdują się w stanie sporu z rządem, domagając się podwyżek płac o 35% w nadchodzących latach. Posiadając nowe, sześciomiesięczne mandaty do strajku po zawieszeniu rozmów w ubiegłym roku, ich sytuacja pozostaje nierozwiązana. To pokazuje, że choć pewne postępy zostały poczynione, droga do pełnego rozwiązania problemów płacowych w sektorze opieki zdrowotnej wciąż jest długa.

Podczas gdy konsultanci mogą teraz skupić się na świadczeniu najwyższej jakości opieki dla pacjentów, rząd i BMA muszą znaleźć sposób na rozwiązanie trwającego konfliktu z juniorami lekarskimi. Ta sytuacja podkreśla potrzebę kompleksowego podejścia do kwestii wynagrodzeń w NHS, które uwzględniałoby wszystkie grupy zawodowe i przyczyniłoby się do stabilizacji systemu opieki zdrowotnej w Anglii.

Źródło: BBC