poniedziałek, 22 kwiecień 2024 17:29

Dwa miesiące w łóżku za 18 tys. euro

Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki we współpracy z NASA inicjuje nietypowe badanie, które pozwoli zrozumieć skutki długotrwałego przebywania w kosmosie. Dwunastu uczestników zostanie poddanych dwumiesięcznemu eksperymentowi, polegającemu na pozostaniu w łóżku przez cały czas, co ma na celu symulację nieważkości i jej wpływu na ludzkie ciało.

Po miesiącach strajków i negocjacji, starsi lekarze w Anglii zakończyli spór płacowy z rządem. Porozumienie, które zyskało poparcie dwóch głównych związków zawodowych, przewiduje znaczące podwyżki płac, doceniając ciężką pracę i poświęcenie lekarzy. Jednak mimo pozytywnych zmian dla konsultantów, juniorzy lekarscy nadal pozostają w konflikcie z ministerstwem, domagając się lepszych warunków płacowych. To rozwiązanie sporu z jedną grupą pracowników zdrowia rzuca światło na dalsze wyzwania systemu opieki zdrowotnej w Anglii.

Dane z KRS wskazują, że na przestrzeni ostatniego roku liczba firm należących do kobiet spadła o 4 proc. Kobiety prowadzą najwięcej przedsiębiorstw związanych z rolnictwem oraz usługami. Najbardziej przedsiębiorcze okazały się kobiety z województwa zachodniopomorskiego, tam należy do nich 34,7 proc. przedsiębiorstw. Liczba kobiet obejmujących stanowisko prezeski wynosi 45,3 tys.

Komunikacja w firmie jest obecna od momentu rozpoczęcia przez kandydata procesu selekcji. Komunikacja asertywna to taka, w której nie tylko ceni się konstruktywne słowa, ale także ton komunikatu, aby stworzyć przyjazny klimat organizacyjny, w którym dba się o ludzi, którzy są częścią tego miejsca. W biznesie występuje nie tylko interakcja twarzą w twarz, ale także wymiana informacji poprzez komunikację pisemną. Asertywność jest więc niezbędnym składnikiem obu poziomów dialogu.

Jak podaje ZUS, z urlopów rodzicielskich w Polsce obecnie korzysta tylko 1 proc. mężczyzn. Rząd rozpoczął prace nad projektem zmian w Kodeksie pracy, które m.in. wprowadzą dodatkowe dwa miesiące urlopu rodzicielskiego dostępne tylko dla mężczyzn.

Od kilkunastu lat nieustanny postęp technologiczny zaspokaja wszystkie potrzeby ludzkości. Minimalizacja komponentów wraz ze wzrostem ich wydajności zdążyła już przynieść niesamowite efekty, a to z pewnością nie koniec postępów.

Strona 1 z 3