środa, 15 marzec 2023 13:56

Asertywna komunikacja w pracy: definicja i przydatne wskazówki Wyróżniony

asertywność w pracy asertywność w pracy pixabay

Komunikacja w firmie jest obecna od momentu rozpoczęcia przez kandydata procesu selekcji. Komunikacja asertywna to taka, w której nie tylko ceni się konstruktywne słowa, ale także ton komunikatu, aby stworzyć przyjazny klimat organizacyjny, w którym dba się o ludzi, którzy są częścią tego miejsca. W biznesie występuje nie tylko interakcja twarzą w twarz, ale także wymiana informacji poprzez komunikację pisemną. Asertywność jest więc niezbędnym składnikiem obu poziomów dialogu.

 

Czym jest asertywna komunikacja w pracy?

Ta forma interakcji wynika z postawy szacunku dla siebie i dla drugiego człowieka. Komunikat jest wyrażany z "ja", czyli dialog nie jest wynoszony na poziom wyrzutów czy osobistego ataku. Z tego powodu istotne jest również zachowanie obiektywizmu poprzez opis faktów.

Niemożliwe jest, aby istoty ludzkie nie komunikowały się. Kiedy człowiek podejmuje nową pracę, samą swoją obecnością przekazuje innym wiadomość. Oznacza to, że komunikacja wykracza poza słowa, obejmuje również język ciała i inne rodzaje komunikacji niewerbalnej. Asertywna komunikacja pokazuje dopasowanie słów i języka ciała w wyrażaniu komunikatu, co prowadzi do empatii, życzliwości, spotkania i szacunku.

4 techniki asertywnej komunikacji w pracy.


Technika kanapkowa.

Jest to trzyczęściowa formuła wypowiedzi, która zaczyna się od pozytywnego wzmocnienia, a kończy przekazem wdzięczności. W części środkowej werbalizujesz odmowę lub prośbę o zmianę.

Wyobraź sobie, że kolega, z którym nawiązałeś przyjaźń, zaprosił Cię na wydarzenie, w którym nie możesz uczestniczyć. Jak wyrazisz swoją odmowę za pomocą tej formuły? "Bardzo dziękuję za zaproszenie, wciąż pamiętam, jak dobrze się bawiłem, gdy spotkaliśmy się po raz ostatni. Przykro mi, ale tym razem nie dam rady. Jednak moglibyśmy się napić innego dnia po pracy".

Wariacje tego samego przekazu.

Technika ta polega na powtarzaniu tego samego komunikatu z życzliwością w obliczu nalegań innej osoby, która zdaje się nie akceptować tego stanowiska. Dlatego musisz być nieugięty, powtarzając w kółko swoje zdanie na wyraźnym przykładzie, że nie zmieniasz swojego stanowiska.

Wyobraź sobie, że współpracownik prosi Cię o pomoc w wykonaniu zadania, gdy zajmujesz się sprawą, która musi być szybko zakończona. Twój kolega upiera się, bo jest zamknięty w swojej pozycji. W takim przypadku możesz użyć tej techniki, odpowiadając na ich żądania w podobny sposób za pomocą zdania odzwierciedlającego tę samą sekwencję. Na przykład: "Nie mogę ci teraz pomóc, bo muszę skończyć ten projekt. Gdy skończę, porozmawiamy spokojniej". Jeśli nadal będzie się upierać, powtórz ten przekaz w inny sposób.

Mówienie od siebie.

Proste ćwiczenie asertywności polega na wyrażeniu punktu widzenia z osobistego punktu widzenia. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kolegą o sprawie, która dotyczy was obu i chciałbyś otrzymać od niego informację zwrotną, ponieważ masz wątpliwości, czy udało ci się jasno zsyntetyzować swój argument. W takim przypadku zamiast pytać: "Czy mnie zrozumiałeś?", bardziej asertywnie jest zapytać: "Czy wyraziłem się jasno?".

Wzmocnienie słów asertywnych.

Są słowa, które z samej swojej natury przekazują życzliwość w dialogu. Dlatego częściej korzystaj z nich w biurze. Te zwroty to "dziękuję" i "proszę".

5 wskazówek jak ćwiczyć asertywną komunikację w pracy.

  1. Jeśli masz wątpliwości w jakiejś kwestii, zamiast zakładać lub kumulować zamęt, zapytaj rozmówcę.
  2. W dialogu ze współpracownikami częściej używaj imion tych osób. Imię personalizuje i uczłowiecza rozmowę, bo jest demonstracją zainteresowania.
  3. W spotkaniu twarzą w twarz patrz im w oczy, ponieważ kontakt wzrokowy sprzyja zaufaniu.
  4. Częściej używaj słowa "my", bo w biznesie praca zespołowa jest bardzo ważna. Nawet jeśli patrzysz na swoją rzeczywistość z własnego punktu widzenia, dobrze jest spróbować spojrzeć kontekstowo.
  5. Pogłębiaj swoją wiedzę w zakresie kompetencji technicznych, ponieważ w programie nauczania znajdują się kompetencje przekrojowe, które są niezbędne w każdej niszy rynkowej. Asertywna komunikacja to przykład kompetencji, która zawsze otworzy Ci drzwi. Dlatego uczęszczaj na szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej.