piątek, 23 luty 2024 15:30

Unia Europejska reaguje na protesty rolników

reakcja na protesty rolników reakcja na protesty rolników fot. pixabay

Komisja Europejska podjęła działania mające na celu złagodzenie obciążeń administracyjnych dla rolników, przekazując prezydencji belgijskiej w Radzie UE listę propozycji. To odpowiedź na falę protestów, które dotknęły wiele krajów Wspólnoty. Propozycje mają być przedyskutowane na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

 

Uproszczenie wymogów dla rolników

Komisja proponuje szereg działań mających uprościć życie rolnikom. Jednym z głównych punktów jest częściowe zwolnienie z przepisów dotyczących ugorowania gruntów. Dodatkowo, KE planuje przegląd praktyk rolniczych, które mogą być wykonywane w okresach krytycznych podczas wypełniania obowiązkowej pokrywy glebowej.

Mniej kontroli, więcej ułatwień

Kolejną propozycją jest uproszczenie metodyki niektórych kontroli, co ma na celu zmniejszenie liczby wizyt w gospodarstwach rolnych przeprowadzanych przez administracje krajowe nawet o połowę. To krok w kierunku zredukowania biurokracji i ułatwienia codziennej pracy dla rolników.

W marcu Komisja Europejska rozpocznie ankietę internetową skierowaną bezpośrednio do rolników. Celem tych ukierunkowanych konsultacji jest zidentyfikowanie głównych problemów i obaw, z którymi borykają się rolnicy. Jest to kolejny krok w odpowiedzi na niedawne protesty, mający na celu lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań sektora rolniczego.

Źródło: Business Insider, Web-Lider