piątek, 23 luty 2024 15:26

GUS: Wzrost bezrobocia w Polsce

Wzrost bezrobocia w Polsce Wzrost bezrobocia w Polsce fot. pixabay

Styczeń przyniósł wzrost wskaźnika bezrobocia w Polsce, co jest drugim z rzędu miesiącem z tym zjawiskiem. Stopa bezrobocia podskoczyła do 5,4 proc. z 5,1 proc. w grudniu. Jednakże, spodziewane jest, że ten wzrost będzie tylko przejściowy, a sytuacja na rynku pracy nie pogorszy się znacząco.

 

Kontekst sytuacji na rynku pracy

Mimo wzrostu wskaźnika bezrobocia, Polska nadal utrzymuje jedne z najniższych poziomów bezrobocia w Europie. Wzrost bezrobocia odnotowany w styczniu jest zjawiskiem sezonowym i nie powinien być interpretowany jako długoterminowe pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

Szczegółowe dane dotyczące bezrobocia

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła, sięgając 837,1 tys. pod koniec stycznia 2024 r. W porównaniu z miesiącem poprzednim, odnotowano wzrost o 48,9 tys., jednak w ujęciu rok do roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 20,5 tys. Stopa bezrobocia liczona według metody BAEL w IV kwartale 2023 r. wyniosła 3,1 proc., co wskazuje na stabilność sytuacji na rynku pracy.

Ekonomiści oceniają kondycję polskiego rynku pracy jako dobrą. Mimo niewielkiego wzrostu miesięcznego, który może odzwierciedlać stopniową odbudowę popytu na pracę, zatrudnienie w Polsce pozostaje na stabilnym poziomie. Schłodzenie gospodarki i lekkie zmniejszenie popytu na pracę mogą być przyczyną minimalnego spadku zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Źródło: Business Insider, X, Web-Lider