czwartek, 22 luty 2024 15:31

Wzrost sprzedaży detalicznej w styczniu 2024 roku

Wzrost sprzedaży detalicznej Wzrost sprzedaży detalicznej fot. pixabay

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu tego roku wzrosła o 3 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To zaskakujące wyniki, które wskazują na pewną poprawę w działalności detalicznej, zwłaszcza po spadkach zanotowanych w grudniu.

 

Wzrosty i spadki

Wzrosty sprzedaży w styczniu dotyczyły głównie sektorów związanych z pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami oraz paliwami - odpowiednio o 22 proc. i 13,1 proc. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie branże odnotowały wzrosty. Spadki sprzedaży zaobserwowano m.in. w sektorach żywności, napojów, wyrobów tytoniowych oraz tekstyliów, odzieży, obuwia.

Perspektywy na przyszłość

Analitycy Banku Pekao wskazują, że choć styczniowy wzrost sprzedaży o 3 proc. jest pozytywnym sygnałem, to trzeba wziąć pod uwagę także wyniki z grudnia. Nie można mówić o boomie, lecz istnieje pewne odbicie po słabym okresie. Szczegóły sprzedaży wskazują na interesujące zjawiska, takie jak wzrost sprzedaży samochodów i spadek w branży odzieżowej. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego prognozują poprawę wyników konsumpcji w 2024 roku, głównie dzięki wzrostowi płac realnych. Badania koniunktury GUS sugerują jednak, że gospodarstwa domowe bardziej interesują się oszczędzaniem, co może wpłynąć na tempo wzrostu konsumpcji i sprzedaży detalicznej.

Wzrost sprzedaży detalicznej w styczniu 2024 roku stanowi pozytywny sygnał dla polskiej gospodarki, jednakże nadal istnieją wyzwania związane z różnicami branżowymi oraz zmieniającymi się preferencjami konsumentów. Analiza ekspertów sugeruje, że choć perspektywy na przyszłość są obiecujące, to istnieje potrzeba dalszej obserwacji dynamiki rynku detalicznego w kontekście zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i konsumenckiej. 

Źródło: TVN 24, X, Web-Lider