środa, 31 styczeń 2024 12:33

Komisja Europejska: Propozycja w sprawie produktów rolnych z Ukrainy

produkty z Ukrainy produkty z Ukrainy fot. pixabay

W środę Komisja Europejska ogłosiła swoją propozycję przedłużenia okresu bezcłowego wjazdu dla ukraińskich produktów rolnych na rynek Unii Europejskiej. Plan zakłada utrzymanie liberalizacji przepisów eksportowych przez kolejne 12 miesięcy od czerwca 2024 roku. Jednakże, to nie jedyne elementy proponowanej inicjatywy – KE wprowadza również "mechanizmy ochronne", mające na celu ochronę europejskich rynków przed ewentualnymi zakłóceniami. Dodatkowo, propozycja zakłada wprowadzenie limitów dla wybranych produktów, takich jak drób, jaja i cukier.

 

KE podjęło decyzji w sprawie produktów z Ukrainy

Propozycja KE skupia się na wprowadzeniu "mechanizmów ochronnych" w celu zabezpieczenia rynków Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym wzrostem importu niektórych ukraińskich produktów rolnych w latach 2022 i 2023, KE chce wzmocnić swoje podejście. "Mechanizm ochronny" ma stanowić szybki środek zaradczy w przypadku ewentualnych zakłóceń na rynku UE lub w jednym lub większej liczbie państw członkowskich.

"Produkty wrażliwe" pod kontrolą

W szczególności dla "produktów wrażliwych", takich jak drób, jaja i cukier, KE proponuje wprowadzenie hamulca bezpieczeństwa. Mechanizm ten ma na celu ustabilizowanie importu tych produktów na średnim poziomie, zbliżonym do wielkości z lat 2022 i 2023. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia określonej ilości importowanych produktów, ponownie zostaną wprowadzone cła, mające na celu utrzymanie importu na stabilnym poziomie z poprzednich lat.

Głosowanie państw członkowskich

Propozycja KE zostanie przedstawiona do głosowania państwom członkowskim. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla kształtu przyszłych relacji handlowych między UE a Ukrainą. Ostateczne rozstrzygnięcie zostanie podjęte po ocenie państw członkowskich, a wynik głosowania wpłynie na kierunek polityki handlowej Unii Europejskiej wobec Ukrainy. Wnioski Komisji wzbudziły także reakcje przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen, która podkreśliła znaczenie rolnictwa dla Unii Europejskiej, wyrażając jednocześnie wsparcie dla rolników i proponowanych środków.

Propozycja ta jest kolejnym krokiem w rozwoju relacji handlowych między Unią Europejską a Ukrainą, a jej skutki będą obserwowane zarówno przez obie strony umowy, jak i obserwatorów rynku światowego.

Źródło: Polsat News, Web - Lider