środa, 13 marzec 2024 16:12

Zeroemisyjne budynki od 2030 r. - co to znaczy?

Zeroemisyjne budynki od 2030 r. Zeroemisyjne budynki od 2030 r. fot. pixabay

Wtorkowa decyzja Parlamentu Europejskiego o przyjęciu tzw. dyrektywy budynkowej stanowi przełomowy moment dla właścicieli budynków oraz dla ochrony środowiska. Nowe przepisy zakładają rewolucję w budownictwie, wymuszając remonty oraz wycofanie pieców na węgiel i gaz. Zmiany te mają na celu redukcję zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a także promowanie budownictwa zeroemisyjnego.

 

Transformacja budynków od podstaw

Planowane zmiany dotyczą nie tylko nowych budynków, ale również tych już wybudowanych. Przewiduje się remonty 16 proc. niezamieszkanych budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w ciągu sześciu lat. Nowa dyrektywa budynkowa ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w sektorze budownictwa do 2030 roku, a do 2050 roku ma sprawić, że ten sektor stanie się neutralny dla klimatu.

Zeroemisyjne budynki jako norma

Jednym z głównych założeń dyrektywy jest wprowadzenie standardu zeroemisyjnych budynków od 2030 roku. Budynki zajmowane przez władze publiczne lub będące ich własnością powinny spełniać ten standard już od 2028 roku. Przewiduje się również, że państwa członkowskie będą musiały stopniowo montować instalacje solarne i fotowoltaiczne na budynkach publicznych i niemieszkalnych.

Walka z emisjami i dekarbonizacja systemów grzewczych

Nowe przepisy mają również na celu dekarbonizację systemów grzewczych. Zakłada się wycofanie pieców na paliwa stałe jak węgiel czy gaz, a do 2040 roku całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne. Odnawialne źródła energii oraz efektywne systemy ciepłownicze będą kluczowe dla osiągnięcia celów zeroemisyjności. Nowa dyrektywa uwzględnia jednak wyjątki dla budynków zabytkowych, rolniczych oraz kościołów i miejsc kultu. Państwa członkowskie mogą również zdecydować o niewprowadzaniu przepisów do budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, oraz tymczasowych budynków.

Kierunek na przyszłość

Decyzja Parlamentu Europejskiego stanowi istotny krok w kierunku budownictwa zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska. Wprowadzenie standardów zeroemisyjnych budynków oraz dekarbonizacja systemów grzewczych to nie tylko krok w kierunku ochrony klimatu, ale również szansa na rozwój nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w sektorze budowlanym. 

Przyjęcie tzw. dyrektywy budynkowej przez Parlament Europejski stanowi kluczowy krok w kierunku budownictwa zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska. Nowe przepisy nakładające restrykcje dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz wymuszające remonty mają istotny wpływ na ochronę klimatu oraz jakość życia mieszkańców. Wprowadzenie standardów zeroemisyjnych budynków oraz dekarbonizacja systemów grzewczych to nie tylko wyzwanie, ale również szansa na rozwój nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w sektorze budowlanym.

Źródło: Business Insider, Web-Lider