piątek, 08 marzec 2024 16:59

Zmiany w polityce podatkowej związanej z energią

polityka podatkowa związana z energią polityka podatkowa związana z energią fot. pixabay

Wprowadzenie odpisu podatkowego w związku z instalacją przydomowego magazynu energii może stać się rzeczywistością w Polsce już w 2025 roku - taką deklarację złożyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas wystąpienia w Sejmie.

 

Ewolucja systemu energetycznego

Dotychczasowa forma rozliczenia nadwyżki energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, czyli net-metering, pozwalała na uniknięcie opłat za prąd, gdyż nadwyżka ta była wirtualnie przechowywana. Jednak zmiana na net-billing sprawiła, że właściciele fotowoltaiki muszą teraz sprzedawać swoją energię po cenach rynkowych i wykupywać ją w momencie niedoboru, co przekłada się na większe koszty dla konsumentów. Minister Hennig-Kloska zaznaczyła, że konieczne jest pojawienie się przydomowych magazynów energii w Polsce. Ich obecność pozwoli na redukcję obciążeń dla sieci dystrybucyjnych oraz ograniczenie kosztów ich modernizacji. Resort oraz NFOŚiGW planują wprowadzenie programów wsparcia dla budowy magazynów energii, aby zachęcić do instalacji takich rozwiązań.

Odpis podatkowy jako zachęta

Minister podkreśliła także, że rozmowy na temat wprowadzenia odpisu podatkowego związanego z budową przydomowych magazynów energii są już w toku. Taka ulga podatkowa mogłaby stanowić dodatkową zachętę dla mieszkańców do inwestowania w energooszczędne rozwiązania. Obecnie istnieje możliwość odliczenia wydatków na termomodernizację domu w rocznym zeznaniu podatkowym, jednak planowane zmiany mają poszerzyć ten zakres o inwestycje w magazyny energii. Wprowadzenie odpisu podatkowego na przydomowe magazyny energii może znacząco wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej w Polsce oraz zachęcić do stosowania bardziej zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie energetyki. Dzięki temu polski system energetyczny może stawać się coraz bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska. 

Wprowadzenie takiej ulgi podatkowej może być ważnym krokiem w kierunku bardziej efektywnego i ekologicznego wykorzystania energii w kraju, a także stanowić zachętę dla obywateli do inwestowania w rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii.

Źródło: Money.pl, Web-Lider