środa, 14 luty 2024 13:40

Zmiany dla właścicieli fotowoltaiki!

zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki fot. pixabay

Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, ogłosiła planowane zmiany w systemie rozliczeń prosumentów, mające na celu poprawę opłacalności instalacji fotowoltaicznych. Nowy system, net billing, zastąpił dotychczasowy net metering, co spotkało się z mieszanymi reakcjami wśród użytkowników.

 

Brak możliwości powrotu do poprzednich zasad

Minister potwierdziła, że powrót do starych zasad rozliczeń nie jest możliwy z uwagi na zmiany w prawodawstwie unijnym. Choć net metering był korzystniejszy dla prosumentów, zmiana miała na celu zachęcenie do większej autokonsumpcji energii, z uwagi na obciążenie sieci przez wzrost liczby prosumentów.

Net billing: Nowy system rozliczeń

Wprowadzenie net billingu oznacza, że prosument sprzedaje nadwyżki energii do sieci, a zakupy energii dokonuje w razie potrzeby. Jednakże, rozliczenia następują za pośrednictwem konta prosumenckiego, co zmniejsza korzyści finansowe dla użytkowników. Ministerstwo zapowiada jednak prace nad poprawą sytuacji prosumentów.

Program wsparcia dla przydomowych instalacji wiatraków

Minister Hennig-Kloska ogłosiła również planowany program wsparcia na instalację małych przydomowych wiatraków, który ma ruszyć w pierwszej połowie 2024 roku. Budżet programu przewidziany jest na kwotę 400 mln złotych, co może zachęcić do inwestycji w odnawialne źródła energii. Kolejnym zapowiedzianym programem jest promowanie stosowania przydomowych magazynów energii, zwłaszcza tam, gdzie istnieje energetyka prosumencka. Ministerstwo pragnie stworzyć dodatkowe zachęty do instalacji magazynów, aby zwiększyć efektywność systemu energetycznego oraz promować ekologiczne rozwiązania.

Zmiany te mogą przynieść korzyści dla środowiska oraz osób korzystających z instalacji fotowoltaicznych, jednak ich pełne skutki będą zależały od efektywności wprowadzanych programów wsparcia oraz dostępności technologii. Minister Paulina Hennig-Kloska zapowiada szereg zmian w systemie rozliczeń prosumentów, mających na celu poprawę opłacalności instalacji fotowoltaicznych. Pomimo obaw związanych z nowym systemem net billing, rząd dąży do promocji zrównoważonej energetyki i ekologicznych rozwiązań.

Źródło: TVN 24, Web-Lider