piątek, 08 marzec 2024 16:54

UOKiK nałożył karę na Dr Smile Polska

kara dla Dr Smile Polska kara dla Dr Smile Polska fot. pixabay

 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ogłosił nałożenie kary w wysokości prawie 3,5 mln złotych na spółkę Dr Smile Polska za szereg nieprawidłowości w zawieraniu umów z klientami. Konsultanci wykorzystywali manipulacyjne techniki, takie jak presja czasu, w celu nakłonienia konsumentów do szybkiego podpisania umowy, nie dając im możliwości zastanowienia się.

 

Niewłaściwe praktyki i skargi konsumentów

Według UOKiK, spółka Dr Smile proponowała korektę wad zgryzu poprzez spersonalizowane nakładki prostujące zęby, które nie były zwracalne, ponieważ były dostosowane do konkretnego konsumenta. Skargi dotyczyły głównie nieprawidłowości w procesie zawierania umów, gdzie konsultanci spółki wprowadzali klientów w błąd, nie informując ich faktycznie o zawieraniu umowy, lecz sugerując, że decydują się na plan leczenia.

Postępowania i nałożone kary

UOKiK przeprowadził dwa postępowania przeciwko Dr Smile w związku z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów i stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych. W obu przypadkach nałożono kary finansowe - za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów kara wyniosła ponad 2,7 mln złotych, a za stosowanie niedozwolonej klauzuli umownej ponad 670 tys. złotych.

Decyzje UOKiK i możliwość odwołania

Spółce Dr Smile przysługuje możliwość odwołania się od decyzji do sądu w przypadku nałożenia kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja dotycząca kary za stosowanie niedozwolonej klauzuli umownej nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza, że istnieje możliwość dalszych działań prawnych w tej sprawie.

Nałożona kara przez UOKiK może mieć istotne konsekwencje dla spółki Dr Smile, zarówno pod względem finansowym, jak i reputacyjnym. Dodatkowo, ta sprawa może przyczynić się do zwiększenia nadzoru i kontroli nad praktykami firm oferujących podobne usługi, co może poprawić ochronę konsumentów w przyszłości. Wprowadzenie kary finansowej na spółkę Dr Smile za naruszenie przepisów dotyczących zawierania umów z konsumentami stanowi istotny krok w ochronie praw konsumentów w Polsce.

Źródło: Money.pl, Web-Lider