czwartek, 13 czerwiec 2024 22:12

Jak zarządzać przepływem gotówki?

Zarządzanie gotówką według założycieli Farther Zarządzanie gotówką według założycieli Farther fot: unsplash

Współzałożyciele firmy zarządzającej majątkiem Farther, Brad Genser i Taylor Matthews, omawiali zarządzanie przepływem gotówki w różnych etapach rozwoju firmy podczas niedawnej dyskusji na żywo w Founders House w Filadelfii. Chociaż firma obecnie nie przynosi zysków, Genser i Matthews podkreślają, że to niekoniecznie jest zła sytuacja.

  1. Jakie cele miała firma Farther w fazie seed?
  2. Jakie wyzwania napotykali Brad Genser i Taylor Matthews na początku działalności Farther?
  3. Na czym polega strategia "land and expand" stosowana przez Farther?
  4. Jakie inwestycje są kluczowe dla Farther w fazie ekspansji?
  5. Jakie są plany Farther dotyczące automatyzacji i rentowności?

Początek działalności: faza seed

W fazie seed, głównym celem Farther było znalezienie dopasowania produktu do rynku i udowodnienie, że istnieje popyt na ich usługi.

"W fazie seed staraliśmy się zrozumieć, czy ktoś gdzieś kupi to, co sprzedajemy." - Taylor Matthews

Brad Genser dodał, że w tej fazie trzeba być bardzo ostrożnym z wydatkami, ponieważ przepływ gotówki jest minimalny.

"Nawet jeśli kupisz bułkę w McDonald's na śniadanie, to jest to negatywny przepływ gotówki." - Brad Genser

Ekspansja: rozwój i inwestycje

Obecnie Farther znajduje się w fazie ekspansji. Firma zdobyła pozycję na rynku i teraz stawia na strategię "land and expand" (1) (zdobyć i rozwijać). Genser wyjaśnił, że teraz inwestują w infrastrukturę, aby zwiększyć skalę działalności i zaspokoić popyt. Pieniądze są również przeznaczane na marketing i sprzedaż, aby zwiększyć rozpoznawalność marki.

"Możemy wziąć ten kolejny dolar kapitału i przeznaczyć go na rozwój, co przyspieszy nasz wzrost." - Taylor Matthews

Dojrzałość: automatyzacja i rentowność

Dojrzałość firmy Farther jest nadal aspiracyjna, jak zaznaczył Matthews. Osiągając ten etap, firma spodziewa się zbliżać do rentowności. Matthews podkreślił, że na tym etapie będą dążyć do maksymalnej automatyzacji procesów, aby zwiększyć efektywność i poprawić wyniki finansowe.

"Wtedy będziemy mogli sobie pozwolić na zjedzenie tej bułki." - Taylor Matthews

Współzałożyciele Farther, Brad Genser i Taylor Matthews, udowadniają, że zarządzanie przepływem gotówki jest kluczowe na różnych etapach rozwoju firmy. Ich strategiczne podejście do inwestycji i rozwoju, mimo obecnej nierentowności, ma na celu długoterminowy sukces i stabilność finansową.

Przypisy:

(1) Strategia "land and expand" to popularna metoda wzrostu stosowana głównie przez firmy z branży technologicznej i SaaS (Software as a Service), ale może być również skuteczna w innych sektorach. Kluczowym celem tej strategii jest zdobycie nowego klienta lub rynku ("land") i następnie rozszerzanie zakresu współpracy poprzez oferowanie dodatkowych produktów, usług czy funkcjonalności ("expand"). Oto kilka kluczowych aspektów tej strategii:

  • Początkowe zdobycie klienta: Firma koncentruje się na zdobyciu klienta, często oferując podstawowy produkt lub usługę po niższej cenie lub nawet za darmo. Może to być również realizowane poprzez oferowanie wersji demonstracyjnych, próbnych czy wprowadzających.
  • Rozszerzenie współpracy: Po zdobyciu klienta, firma stara się zwiększyć wartość klienta poprzez sprzedaż dodatkowych produktów lub usług, które mogą poprawić jego doświadczenia lub efektywność. Przykłady obejmują dodawanie kolejnych modułów do oprogramowania, rozszerzenie o nowe funkcje lub wprowadzenie nowych produktów.
  • Zwiększenie zaangażowania: Oprócz dodawania nowych produktów, strategia ta może również polegać na zwiększeniu zaangażowania klienta, na przykład poprzez regularne szkolenia, webinary, wsparcie techniczne czy dostosowane do potrzeb klienta konsultacje.
  • Budowanie trwałych relacji: Strategia "land and expand" opiera się na budowaniu trwałych i głębokich relacji z klientami. Długoterminowe zaangażowanie może prowadzić do większej lojalności klientów i stabilniejszych przepływów przychodów.
  • Wykorzystanie danych klienta: Firma analizuje dane dotyczące sposobu korzystania z produktów lub usług przez klientów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich potrzeb i dostosowanie oferty.

Strategia "land and expand" jest skuteczna, gdy firma ma jasno zdefiniowany plan na każdy etap procesu, od początkowego zdobycia klienta po rozwijanie i pogłębianie relacji. To podejście jest również bardzo zależne od jakości obsługi klienta, innowacyjności produktów i zdolności firmy do dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku.

Źródło: Inc