czwartek, 13 czerwiec 2024 21:57

Znaczenie pracowników LGBTQ+

Wpływ pracowników LGBTQ+ Wpływ pracowników LGBTQ+ fot: unsplash

Nowy Jork, 11 czerwca 2024 roku - W siedzibie Inc. odbyła się panelowa dyskusja na temat ekonomicznych wyzwań i możliwości, przed jakimi stoi społeczność LGBTQ+, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców. Spotkanie prowadzone przez redaktora naczelnego Inc., Mike'a Hofmana, zgromadziło ekspertów i liderów biznesu, takich jak Lee Badgett, współzałożycielka Koppa, Marc Coleman, założyciel i CEO Tactile Group, oraz Brian Ellner, prezes One Strategy Group.

 1. Jakie wyzwania napotykają profesjonaliści i przedsiębiorcy LGBTQ+?
 2. Jak Marc Coleman zdobył wsparcie inwestycyjne pomimo trudności?
 3. Dlaczego wsparcie polityki inkluzywności jest korzystne dla firm?
 4. Jakie różnice w sytuacji prawnej i społecznej osób LGBTQ+ istnieją na świecie?
 5. Jakie wnioski wyciągnęli paneliści na temat znaczenia wsparcia dla pracowników LGBTQ+?

Wyzwania dla przedsiębiorców LGBTQ+

Panel rozpoczął się od omówienia trudności, jakie napotykają profesjonaliści i przedsiębiorcy LGBTQ+ (1). Lee Badgett zwróciła uwagę na znaczące niedoreprezentowanie osób LGBTQ+ w zarządach firm, wskazując, że jedynie 0,8% firm z listy Fortune 500 posiada członka zarządu LGBTQ+. Ponadto, brak inwestycji ze strony firm venture capital oraz zagrożenia dla praw LGBTQ+ w sądach i rządzie nadal stanowią poważne bariery.

Marc Coleman podkreślił, że przedsiębiorcy LGBTQ+ często mają ograniczony dostęp do sieci kontaktów i kapitału.

"Podwójnie trudno było mi zdobyć finansowanie jako czarnemu mężczyźnie i członkowi społeczności LGBTQ+." - Marc Coleman

Pomimo tych wyzwań, Coleman zaznaczył, że wsparcie, jakie otrzymał od Inc., pomogło mu nawiązać nowe kontakty i pozyskać inwestorów.

Korzyści płynące z inkluzywności

Brian Ellner zauważył, że firmy, które wspierają politykę inkluzywności, zyskują przewagę konkurencyjną. Pomimo obecnego oporu wobec tzw. "polityki woke", dane są jednoznaczne: 69% Amerykanów popiera prawo do zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci, a 78% jest za działaniami antydyskryminacyjnymi.

"To twoi pracownicy, klienci i długoterminowi klienci." - Brian Ellner

Przykłady z różnych części świata

Lee Badgett zwróciła uwagę na różnice w sytuacji prawnej i społecznej osób LGBTQ+ na świecie. Wskazała na postęp w krajach Ameryki Łacińskiej i działalność przedsiębiorców takich jak Zainab Patel z Indii, która mimo trudnej sytuacji prawnej rozwija swoje przedsięwzięcia, od kawiarni po centrum przedsiębiorczości.

W zakończeniu dyskusji paneliści zgodzili się, że choć wyzwania są znaczące, to firmy, które angażują się w działania na rzecz równości i inkluzywności, mają szansę na pozyskanie najlepszych talentów i osiągnięcie sukcesu gospodarczego.

"Kiedy stawiasz na swoich pracowników, zawsze wygrywasz." - Mike Hofman

Przypisy:

(1) LGBTQ+ to skrót, służący jako zbiorcza nazwa dla osób o różnorodnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych.

Znaczenie poszczególnych liter w skrócie:

 • L - Lesbijki (kobiety, które są romantycznie lub seksualnie zainteresowane innymi kobietami)
 • G - Geje (mężczyźni, którzy są romantycznie lub seksualnie zainteresowani innymi mężczyznami)
 • B - Biseksualiści (osoby, które są romantycznie lub seksualnie zainteresowane zarówno mężczyznami, jak i kobietami)
 • T - Transpłciowi (osoby, których tożsamość płciowa lub wyraz płci różni się od płci przypisanej im przy urodzeniu)
 • Q - Queer (ogólny termin dla osób, które nie identyfikują się z tradycyjnymi kategoriami płci i orientacji seksualnej) lub Questioning (osoby, które badają swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową)
 • + - symbol ten ma na celu włączenie wszystkich innych tożsamości, które nie są wyraźnie wymienione w skrócie, takie jak interseksualni (osoby, których cechy biologiczne nie pasują typowo do standardów męskich lub żeńskich), aseksualni (osoby, które nie doświadczają pociągu seksualnego) i inne.

LGBTQ+ jest terminem mającym na celu promowanie inkluzywności i akceptacji dla różnorodności tożsamości i orientacji.

Źródło: Inc