poniedziałek, 05 luty 2024 15:19

Zmiany na rynku kredytowym

Zmiany na rynku kredytowym 2024 Zmiany na rynku kredytowym 2024 fot. pixabay

W najnowszym raporcie Narodowego Banku Polskiego (NBP) zatytułowanym "Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych", przedstawiono kluczowe zmiany w polityce kredytowej banków oraz prognozy na pierwszy kwartał 2024 roku. Ankieta, przeprowadzona na początku stycznia 2024 roku wśród 23 banków, ujawniła istotne skoki w kryteriach udzielania kredytów w ostatnim kwartale 2023 roku.

 

Najnowszy raport NBP

Banki ogłaszają zaostrzenie kryteriów dla udzielania krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw, długoterminowych kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oraz kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie banki prognozują wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, utrzymanie popytu na kredyty konsumpcyjne, oraz spadek popytu na kredyty mieszkaniowe.

Zmiany w IV kwartale 2023 r.

Ankieta wykazała, że w ostatnim kwartale 2023 roku banki zaostrzyły politykę kredytową w większości segmentów rynku. Kryteria dla dużych przedsiębiorstw i MSP zostały zaostrzone, a wymagania dotyczące zabezpieczenia spłaty kredytu zostały podniesione. Spadek zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego wpłynął na zmniejszenie popytu na kredyt krótkoterminowy dla dużych przedsiębiorstw. W czwartym kwartale 2023 roku banki nie istotnie zmieniły kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, ale zauważalne było zwiększenie marży kredytowej. Wzrost popytu na kredyt mieszkaniowy był efektem prognoz rynku mieszkaniowego i perspektywy zakończenia programu "Bezpieczny Kredyt 2 procent". Banki jednocześnie odnotowały pogorszenie jakości portfela kredytów konsumpcyjnych, co skłoniło do dalszego zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie.

Wyniki ankiety NBP ukazują dynamiczne zmiany na rynku kredytowym, zaostrzenie kryteriów dla dużych przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych.  Wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, utrzymanie popytu na kredyty konsumpcyjne i spadek popytu na kredyty mieszkaniowe tworzą skomplikowany krajobraz, który będzie wymagał elastyczności i strategicznego podejścia instytucji finansowych.

Źródło: PAP, Web - Lider