czwartek, 20 czerwiec 2024 19:57

Liczba kobiet na najwyższych stanowiskach spada

Spadek ilości kobiet w zarządach firm Spadek ilości kobiet w zarządach firm fot: unsplash

W kontekście działań na rzecz różnorodności, równości i włączenia (DEI) w miejscu pracy, firmy często podkreślają swoje zaangażowanie w genderową różnorodność w zarządach bardziej niż faktycznie ją osiągają.

  1. Dlaczego Stephanie Cohen opuściła Goldman Sachs?
  2. Jakie stanowisko zajmuje David Solomon w sprawie genderowej różnorodności?
  3. Jakie dane dotyczące reprezentacji kobiet w C-Suite pokazał raport S&P?
  4. Jakie są potencjalne konsekwencje dla firm, które nie realizują swoich zobowiązań DEI?
  5. Jakie są przewidywania ekspertów dotyczące przyszłości genderowej różnorodności w zarządach firm?

Odejście Stephanie Cohen z Goldman Sachs

W połowie marca Stephanie Cohen, doświadczona bankierka, zrobiła nagłówki jako kolejna wysokiej rangi kobieta opuszczająca międzynarodowy bank inwestycyjny Goldman Sachs. Cohen dołączyła do banku na Wall Street w 1999 roku, awansując na partnera w 2014 roku. Ostatnio nadzorowała operacje konsumenckie i fintech banku, będąc jedną z najwyższych rangą kobiet w firmie. Jej odejście przyciągnęło szczególną uwagę, ponieważ nastąpiło po ogłoszeniu, że inna wysoka rangą kobieta, Beth Hammack, również opuszcza bank.

Komentarz Davida Solomona

Odejścia te skłoniły dyrektora generalnego banku do ponownego potwierdzenia zaangażowania w zwiększenie genderowej równości wśród najwyższych liderów firmy.

"Awansowanie kobiet na nasze najwyższe stanowiska to obszar, w którym nie osiągnęliśmy jeszcze naszych celów, nasze długoterminowe sukcesy zależą w znacznym stopniu od rozwoju kobiet na stanowiskach partnerów." - David Solomon w oświadczeniu, które po raz pierwszy opublikował The Wall Street Journal

Spadek reprezentacji kobiet w C-Suite

W ostatnich latach liczba firm zobowiązujących się do zwiększenia genderowej równowagi na najwyższych szczeblach zarządzania, zarówno w sektorze finansowym, jak i poza nim, znacznie wzrosła. Jednak najnowsze badania pokazują, że te zobowiązania i inicjatywy nie zawsze przekładają się na rzeczywistość. Dane ze Standard & Poor (1) Market Intelligence, opublikowane w marcu, pokazują, że wzrost reprezentacji kobiet na wszystkich stanowiskach kierowniczych w USA spadł do najniższego poziomu od ponad dekady w 2023 roku. Wśród wszystkich stanowisk w C-Suite, kobiety straciły miejsca po raz pierwszy od rozpoczęcia zbierania danych przez S&P w 2005 roku.

Prestiżowe konsekwencje

Eksperci ostrzegają, że firmy, które deprioritizują genderową różnorodność, mogą ponieść straty zarówno pod względem reputacyjnym, jak i finansowym. Badania pokazują, że różnorodność w zarządzie przekłada się na większą różnorodność i poczucie inkluzji na wszystkich poziomach organizacji. Firmy z wyższymi wynikami różnorodności generują średnio 45% przychodów z innowacji, podczas gdy firmy z niższymi wynikami tylko 26%.

Napięcia między zobowiązaniami a rzeczywistością w zakresie genderowej różnorodności w zarządach firm są coraz bardziej widoczne. Wysoka rotacja kobiet na najwyższych stanowiskach w firmach takich jak Goldman Sachs oraz spadek ogólnej reprezentacji kobiet w C-Suite pokazują, że firmy muszą podjąć bardziej zdecydowane działania, aby osiągnąć swoje cele dotyczące DEI.

Przypisy:

(1) S&P, czyli Standard & Poor's, to amerykańska firma finansowa znana przede wszystkim z dostarczania danych analitycznych dotyczących rynków finansowych oraz oceniania wiarygodności kredytowej. Jest jedną z trzech głównych agencji ratingowych na świecie, obok Moody's i Fitch Ratings.

Standard & Poor's oferuje różnorodne usługi, w tym:

  • Ratingi kredytowe: Oceny wiarygodności kredytowej emitentów długoterminowych i krótkoterminowych papierów wartościowych. Te oceny pomagają inwestorom ocenić ryzyko związane z inwestowaniem w określone obligacje czy inne papiery wartościowe.
  • Indeksy rynkowe: S&P jest znane z tworzenia i zarządzania jednym z najczęściej obserwowanych indeksów giełdowych, S&P 500, który jest barometrem kondycji gospodarki amerykańskiej poprzez odzwierciedlanie wydajności 500 dużych spółek notowanych na giełdach w USA.
  • Analizy sektorowe i rynkowe: Firma dostarcza szczegółowe analizy i prognozy dla różnych sektorów gospodarki i rynków finansowych.

Firma została założona w 1860 roku przez Henry'ego Varnuma Poora jako przedsiębiorstwo publikujące informacje o kolejnictwie i branży transportowej. W 1941 roku połączyła się z Standard Statistics (założone w 1906 roku), tworząc Standard & Poor's. Obecnie jest częścią większego koncernu finansowego S&P Global.

Źródło: BBC