poniedziałek, 24 czerwiec 2024 21:16

Apple narusza ustawę o rynkach cyfrowych

Apple pod ostrzałem Komisji Europejskiej Apple pod ostrzałem Komisji Europejskiej fot: unsplash

Komisja Europejska oskarżyła Apple o naruszenie przepisów nowej ustawy o rynkach cyfrowych (DMA). Regulacje te mają na celu ograniczenie dominacji technologicznych gigantów i zapobieganie monopolizacji rynku.

  1. Jakie zarzuty stawia Komisja Europejska firmie Apple w związku z przepisami Digital Markets Act?
  2. Na czym polega nowa "opłata technologiczna" wprowadzona przez Apple?
  3. Jakie są możliwe konsekwencje finansowe dla Apple w związku z naruszeniami przepisów DMA?
  4. Jakie zmiany wprowadziło Apple, aby dostosować się do przepisów DMA?
  5. Jakie są opinie Margrethe Vestager na temat nowego modelu biznesowego Apple?

Oskarżenia o naruszenia przepisów

Komisja Europejska stwierdziła, że Apple ogranicza twórców aplikacji, uniemożliwiając im wskazywanie użytkownikom tańszych opcji zakupów poza App Store. Wstępne ustalenia wykazały, że te praktyki naruszają zasady DMA (1), które mają zapewnić większą przejrzystość i konkurencję na rynku cyfrowym.

Nowa opłata za technologię

Regulatorzy zwrócili uwagę na nową "opłatę technologiczną" w wysokości 50 eurocentów, którą Apple pobiera od deweloperów za każde pobranie i instalację aplikacji spoza App Store. Margrethe Vestager, Europejski Komisarz ds. Konkurencji, wyraziła obawy, że nowy model biznesowy Apple może utrudniać deweloperom funkcjonowanie jako alternatywne platformy i dotarcie do użytkowników końcowych na systemie iOS.

Odpowiedź Apple

Apple Inc. poinformowało, że w ostatnich miesiącach wprowadziło szereg zmian, aby dostosować się do przepisów DMA, odpowiadając na opinie deweloperów i Komisji Europejskiej. Firma wyraziła przekonanie, że jej plan jest zgodny z prawem i zapewnił, że ponad 99% deweloperów zapłaci tyle samo lub mniej w ramach nowych warunków biznesowych.

Dalsze działania Komisji

Komisja Europejska będzie musiała podjąć ostateczną decyzję w sprawie zgodności działań Apple z przepisami DMA do marca 2025 roku. Firma może zostać obciążona grzywną w wysokości do 10% swoich globalnych przychodów, co może wynieść miliardy euro, lub codziennymi karami. Ponadto, równolegle otwarto nowe dochodzenie dotyczące warunków umownych, które Apple oferuje deweloperom aplikacji.

Europejskie regulacje cyfrowe mają na celu zwiększenie konkurencji i przejrzystości na rynku technologicznym. Apple, jako pierwszy gigant technologiczny, staje przed wyzwaniem dostosowania się do nowych zasad. Komisja Europejska kontynuuje naciski na firmę, aby zapewnić uczciwe warunki dla deweloperów i konsumentów w Unii Europejskiej.

Przypisy:

(1) DMA, czyli Digital Markets Act, to unijne prawo mające na celu regulację działalności dużych firm technologicznych, które uznawane są za "bramkarzy" na rynku cyfrowym. Ustawa została wprowadzona, aby zapobiegać monopolistycznym praktykom i zwiększać konkurencję oraz innowacyjność na rynku cyfrowym Unii Europejskiej.

Główne cele DMA to:

  • Zapewnienie równych szans dla mniejszych firm: DMA ma na celu ograniczenie praktyk dominujących firm, które mogą szkodzić konkurencyjnym przedsiębiorcom i konsumentom, na przykład poprzez uniemożliwianie korzystania z usług innych firm na ich platformach.
  • Zwiększenie wyboru dla konsumentów: Przepisy mają umożliwić użytkownikom większy wybór i kontrolę nad własnymi danymi oraz ułatwić przenoszenie danych między platformami.
  • Promowanie innowacji: DMA ma na celu stworzenie bardziej otwartego środowiska cyfrowego, które sprzyja innowacjom i nowym technologiom.

Przepisy DMA nakładają na duże firmy technologiczne szereg obowiązków, takich jak zapewnienie interoperacyjności usług, transparentność algorytmów oraz umożliwienie korzystania z usług konkurencji. Firma, która nie stosuje się do przepisów, może zostać ukarana wysokimi grzywnami, które mogą sięgać nawet 10% globalnych rocznych przychodów.

Źródło: Inc