czwartek, 08 luty 2024 14:16

Czy zostanie wprowadzona nowa renta wdowia?

nowa renta wdowia nowa renta wdowia fot. pixabay

7 lutego 2024 roku odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, który ma na celu wprowadzenie renty wdowiej dla wdów i wdowców w Polsce. Projekt ten, wypracowany we współpracy przez organizacje związkowe OPZZ i Lewicę, stanowi istotny krok w zapewnieniu wsparcia finansowego dla osób, które straciły swojego współmałżonka.

 

Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popiera ten projekt, zgodnie z umową koalicyjną. Szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreśla, że w budżecie zarezerwowane są środki na wprowadzenie renty wdowiej jeszcze w 2024 roku, co stanowi ważny sygnał wsparcia dla osób owdowiałych. Po ewentualnym przyjęciu projektu przez parlament, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skłania się ku wprowadzeniu renty wdowiej w "modelu kroczącym". Oznacza to, że świadczenie nie zostanie od razu ustalone na docelowym poziomie, lecz będzie stopniowo zwiększane z roku na rok, zapewniając coraz większe wsparcie dla wdów i wdowców.

Renta rodzinna a nowa renta wdowia

W obecnie obowiązujących przepisach, osoby owdowiałe mają prawo do świadczenia w ramach tzw. renty rodzinnej. Projekt obywatelski zakłada stworzenie osobnego świadczenia, zwanego rentą wdowią, które będzie uregulowane odrębnymi przepisami. Nowa renta wdowia będzie przysługiwać tylko osobom, które straciły współmałżonka i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub opiekują się dziećmi. Osoby ubiegające się o rentę rodzinną muszą spełnić określone warunki, takie jak wiek lub opieka nad dziećmi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji lub pracy. Projekt zakłada także możliwość uzyskania renty wdowiej dla osób w wieku 50 lat lub starszych, lub dla tych, które wychowują dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Wprowadzenie renty wdowiej stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia wsparcia finansowego dla osób owdowiałych, umożliwiając im lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Jednakże, dokładne warunki i procedury związane z tym świadczeniem będą ustalone po ewentualnym przyjęciu projektu przez parlament.Stanowi to istotny krok w zapewnieniu wsparcia finansowego dla osób owdowiałych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej po śmierci współmałżonka. Projekt ten, wspierany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacje związkowe OPZZ i Lewicę, ma na celu poprawę sytuacji materialnej wdów i wdowców oraz ich rodzin, umożliwiając im lepsze radzenie sobie w trudnych okolicznościach.

Źródło: Murator plus, X, Web - Lider