poniedziałek, 29 styczeń 2024 15:13

Jaka będzie wysokość podwyżki zasiłku pogrzebowego?

Podwyżka zasiłku pogrzebowego Podwyżka zasiłku pogrzebowego fot. pixabay

Zasiłek pogrzebowy, będący tematem licznych debat i postulatów, ma szansę na długo wyczekiwaną podwyżkę. Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poinformował, że projekt ustawy w tej sprawie został przekazany do Centrum Legislacyjnego Rządu. Zmiana ma polegać na wzroście z 4 do 7 tys. złotych, stanowiąc tym samym istotny krok w kierunku dostosowania kwoty do rzeczywistych kosztów związanych z pogrzebem.

 

Podwyżka zasiłku pogrzebowego

Wysokość zasiłku pogrzebowego utrzymywała się niezmieniona przez ostatnie 12 lat, co w obliczu wzrostu kosztów związanych z organizacją pogrzebów stwarzało poważne wyzwanie dla wielu rodzin. Choć koalicja obiecywała wcześniej podwyższenie zasiłku, to teraz przekroczenie wcześniejszych oczekiwań stanowi pozytywną niespodziankę dla społeczeństwa.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Podsekretarz Gajewski zaznaczył, że zaproponowane podwyżki będą waloryzowane w razie potrzeby. To elastyczne podejście ma na celu dostosowanie zasiłku do bieżących warunków i realnych kosztów pogrzebu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznacza również, że środki na ten cel zostały już zabezpieczone w budżecie, co świadczy o poważnym podejściu rządu do tej kwestii. Zasiłek pogrzebowy nie jest ograniczony tylko dla bezpośrednich członków rodziny zmarłego. Mogą o niego ubiegać się również sąsiedzi, pracodawcy, domy pomocy społecznej, gminy czy powiaty, pod warunkiem udokumentowania poniesionych kosztów pogrzebu. To ważne posunięcie, które uwzględnia różnorodność relacji i sytuacji społecznych.

Oczekiwana podwyżka zasiłku pogrzebowego w Polsce jest istotnym krokiem w kierunku dostosowania świadczeń do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa. To również odpowiedź na długoletnie postulaty przedsiębiorców branży pogrzebowej, którzy sygnalizowali trudności związane z zebraniem funduszy na godny pochówek. Ostateczna data wejścia w życie podwyżki nie została jeszcze potwierdzona, jednak jest to krok w dobrą stronę dla wielu rodzin w Polsce. Zaproponowany wzrost zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. złotych w Polsce to krok, który długo oczekiwali zarówno przedsiębiorcy branży pogrzebowej, jak i społeczeństwo. Ta decyzja rządu otwiera nowe perspektywy dla rodzin zmagających się z kosztami związanymi z organizacją pogrzebu. Elastyczność waloryzacji świadczenia zwiększa jego adekwatność do bieżących potrzeb, pokazując, że rząd jest gotów dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.

Źródło: Business Insider, Web - Lider