środa, 24 styczeń 2024 14:03

Fabryka Mebli Forte ogłasza masowe zwolnienia

Forte masowe zwolnienia Forte masowe zwolnienia fot. pixabay

Polski producent mebli, Fabryki Mebli Forte, ogłosił przeprowadzenie zwolnień grupowych, dotykających 237 pracowników. To kolejny krok w reakcji na problemy firmy, które zaczęły się nasilać pod koniec ubiegłego roku. Spadek zainteresowania klientów wywołał konieczność restrukturyzacji zatrudnienia, a teraz firma ujawniła szczegóły tych decyzji, zaznaczając, że koszty zwolnień oszacowane są na kilka milionów złotych.

 

Problemy Fabryki Mebli Forte

Pod koniec roku ubiegłego Forte sygnalizowało, że boryka się z wyraźnym spadkiem zainteresowania swoimi produktami. Teraz, jako konsekwencję tych trudności, firma przechodzi do zwolnień grupowych, obejmujących aż 10% załogi. 237 pracowników straci pracę w ramach przeprowadzanej redukcji zatrudnienia. Firma szacuje, że sama procedura zwolnień będzie kosztować około 3 mln złotych. W raporcie Forte podkreśla, że to posunięcie ma przynieść oszczędności na poziomie około 16 mln zł rocznie w kosztach osobowych.

Plan restrukturyzacji polskiej firmy

Forte nie ogranicza się jedynie do zwolnień. Firma podjęła decyzję o głębszej restrukturyzacji, obejmującej poprawę efektywności produkcji, ograniczenie innych kosztów związanych z personelem, redukcję generowanych odpadów, lepsze wykorzystanie materiałów, optymalizację zużycia energii oraz obniżenie kosztów energii poprzez inwestycje w fotowoltaikę. Fabryka Mebli Forte to znany producent, działający od 1996 roku i notowany na warszawskiej giełdzie. Jego produkty stanowią często obecny element w ofercie dużych sieci handlowych.

Dokąd zmierza Forte? Czy przeprowadzone zmiany pozwolą na odwrócenie trendu spadku zainteresowania. Czas pokaże, czy wprowadzone restrukturyzacje przyczynią się do odwrócenia trendów spadkowych i wzmocnienia pozycji Fabryk Mebli Forte na rynku.

Źródło: Business Insider, Web - Lider