piątek, 15 marzec 2024 13:45

Akcje LPP w dół!

spadek akcji LPP spadek akcji LPP Kamil Kulawik, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Polski gigant odzieżowy LPP przeżywa trudne chwile na giełdzie, ponosząc straty po opublikowaniu raportu przez Hindenburg Research. Akcje spółki gwałtownie spadły o ponad 20 proc., zmuszając firmę do wydania oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. W raporcie opublikowanym przez Hindenburg Research w piątek, firma poinformowała o zajęciu krótkiej pozycji na akcjach LPP.

 

Zarzuty wobec spółki LPP

Autorzy raportu kwestionowali dezinwestycję aktywów LPP w Rosji, twierdząc, że była ona pozorna. Te doniesienia spowodowały gwałtowne spadki cen akcji LPP, które sięgnęły nawet 20 proc. i zbliżają się do poziomu 30 proc. W odpowiedzi na raport Hindenburg Research, LPP wystosowało oświadczenie, w którym zaznaczyło, że raport ten stanowi element zorganizowanego ataku dezinformacyjnego, trwającego od pięciu miesięcy i mającego na celu obniżenie kursu akcji Grupy LPP. Firma podkreśliła, że jest świadoma działań wywiadowni na zlecenie podmiotów trzecich i utrzymuje pełną kontrolę nad sytuacją.

Kontrowersje wokół raportu i reakcja LPP

Kwestie podniesione w raporcie Hindenburg Research budzą kontrowersje, zwłaszcza w kontekście wcześniejszej dezinwestycji LPP z Rosji. Analitycy zwracają uwagę, że Hindenburg Research to znany fundusz typu "short seller", co sugeruje, że raport mógł być motywowany interesami finansowymi. LPP utrzymuje, że raport ten był częścią organizowanego ataku dezinformacyjnego, a firma ma pełną kontrolę nad sytuacją.

Mimo trudności na giełdzie, LPP zapewnia, że będzie informować o dalszych postępach w sytuacji na bieżąco. Sytuacja ta podkreśla znaczenie monitorowania rynkowych wydarzeń i konieczność ostrożnego podejścia do raportów o niekorzystnych prognostykach. Po publikacji raportu Hindenburg Research sytuacja na giełdzie dla polskiego giganta odzieżowego, LPP, stała się trudna. Spółka musiała zmierzyć się z gwałtownymi spadkami cen akcji, wywołanymi kontrowersyjnymi doniesieniami. Jednakże, firma stanęła w obronie swojej reputacji i podjęła działania mające na celu utrzymanie kontroli nad sytuacją.

Źródło: Business Insider, X, Web-Lider