środa, 17 styczeń 2024 15:43

Wakacje kredytowe - jakie mogą być ograniczenia?

Wakacje kredytowe ograniczenia Wakacje kredytowe ograniczenia fot. pixabay

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedstawił swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy dotyczącej wakacji kredytowych. Zgodnie z opinią UOKiK, istnieje potrzeba ograniczenia możliwości korzystania z tego rozwiązania do określonego poziomu kredytu. Wprowadzenie takiego ograniczenia miałoby stanowić kompromis pomiędzy wsparciem dla kredytobiorców a kontrolą kosztów tej pomocy.

 

Ograniczenie wakacji kredytowych

Według UOKiK, propozycja zawarta w projekcie ustawy, dotycząca wydłużenia wakacji kredytowych i poszerzenia wsparcia dla kredytobiorców, zasługuje na poparcie, zwłaszcza w kontekście utrzymująco się wysokich stóp procentowych. Niemniej jednak, Urząd proponuje wprowadzenie ograniczenia, które dotyczyć będzie kredytobiorców z kredytami o wartości nieprzekraczającej pewnego ustalonego limitu, np. 1 mln zł. UOKiK argumentuje, że wprowadzenie limitu pozwoli lepiej dostosować pomoc do grupy konsumentów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Przykładowy pułap 1 mln zł ma na celu objęcie ograniczeniem głównie kredytów na mieszkania o wartości powyżej 1.250.000 zł, uwzględniając wymagany przez banki wkład własny.

Rozsądny kompromis

Urząd uważa, że proponowane ograniczenie byłoby zrównoważone, obejmując kredyty o znacznie przekraczającej średnią wartość kredytu mieszkaniowego. Tym samym, stanowiłoby to logiczny kompromis pomiędzy koniecznością pomocy kredytobiorcom a ograniczeniem kosztów dla instytucji finansowych.

Propozycja UOKiK rysuje nowy kontekst dla wakacji kredytowych, dążąc do skonstruowania systemu pomocy bardziej zrównoważonego i efektywnego. Czekamy na rozwój sytuacji, aby poznać dalsze decyzje dotyczące projektu ustawy.

Źródło: TVN 24, Web Lider