poniedziałek, 22 styczeń 2024 18:25

Ile wynosi zadłużenie Skarbu Państwa?

zadłużenie Skarbu Państwa zadłużenie Skarbu Państwa fot. pixabay

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane dotyczące zadłużenia Skarbu Państwa na koniec 2023 roku, rzucając światło na obecny stan finansów publicznych w Polsce. Zadłużenie sięgnęło imponującej kwoty 1,346,2 mld zł, co stanowi wzrost o 2,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Co kryje się za tymi liczbami i jakie konsekwencje może ponieść Skarb Państwa?

 

Dane Ministerstwa Finansów

Zgodnie z szacunkowymi danymi Ministerstwa Finansów, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2023 roku osiągnęło imponującą kwotę 1,346,2 mld zł. To wzrost o 36,8 mld zł w porównaniu z poprzednim miesiącem, co przekłada się na 2,8-procentowy wzrost. Te liczby rzucają światło na obecny stan polskich finansów publicznych i stawiają pytanie o przyczyny tego dynamicznego wzrostu. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że dług krajowy na koniec grudnia 2023 roku wyniósł 1,04 bln zł, natomiast dług zagraniczny osiągnął wartość 303,8 mld zł. To oznacza, że dług zagraniczny stanowi 22,6 proc. całego zadłużenia Skarbu Państwa. Analiza struktury długu pozwala zrozumieć, w jakim stopniu Polska jest zależna od kapitału zagranicznego i jakie są potencjalne ryzyka z tym związane.

Wskaźniki Eurostatu

Eurostat podaje, że polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec III kwartału 2023 roku wyniósł 48,7 proc. PKB. To niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem, jednak warto zauważyć, że w III kw. 2022 r. wynosił on 50,3 proc. PKB. Wzrost ten może stanowić element większej narracji dotyczącej stabilności finansowej Polski. Warto również zwrócić uwagę na wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w III kwartale 2023 roku, który wyniósł 5,5 proc. PKB. Porównując go z II kwartałem, gdzie deficyt wynosił 4,7 proc. PKB, można dostrzec ewolucję sytuacji finansowej kraju.

Zadłużenie Skarbu Państwa na poziomie 1,346,2 mld zł stawia Polskę przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem finansami publicznymi. Wzrost długu i wskaźników Eurostatu sygnalizuje potrzebę monitorowania stabilności gospodarczej i podejmowania trafnych decyzji politycznych. Obecna sytuacja finansowa kraju wymaga uwagi i zrozumienia, jakie kroki podejmie rząd w kontekście utrzymania równowagi budżetowej i ochrony polskiej gospodarki.

Źródło: Business Insider, Web Lider