sobota, 30 marzec 2024 11:49

Jak przeprowadzać produktywne i efektywne spotkania?

Produktywne i efektywne spotkania Produktywne i efektywne spotkania fot: pixabay

Spotkania to często pierwszy element na liście dysfunkcji firmowych, generując liczne skargi w organizacjach. Badanie wśród wyższych kadr menedżerskich wykazało, że aż 71% z nich uważa spotkania za nieproduktywne i nieskuteczne. Na szczęście, istnieją skuteczne metody, które mogą sprawić, że każde spotkanie stanie się wartościowe.

Zasady efektywnego spotkania

Pierwszym krokiem ku produktywnemu spotkaniu jest odpowiednie przygotowanie. Zapoznanie się z agendą przed spotkaniem, zebranie niezbędnych materiałów i przybycie gotowym do aktywnego udziału, to podstawa. Posiadanie agendy jest fundamentem każdego owocnego spotkania. Dzięki wcześniej ustalonym tematom dyskusji, uczestnicy mogą lepiej się przygotować i skupić na rzeczowej dyskusji, co zaoszczędzi cenny czas.

Punktualność to kolejna zasada skutecznego spotkania. Rozpoczynanie i kończenie zgodnie z harmonogramem nie tylko pokazuje szacunek do czasu uczestników, ale także pozwala na efektywniejsze planowanie dnia i utrzymanie skupienia, prowadząc do bardziej produktywnych spotkań. Jeśli wszystkie punkty agendy zostaną omówione przed planowanym zakończeniem, nie wahaj się zakończyć spotkanie wcześniej.

Niezbędne elementy produktywnego spotkania

Zamiast nadmiaru spotkań, warto skupić się na jakości dyskusji. Spotkanie powinno być zwoływane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na przykład w celu podjęcia kluczowych decyzji lub wspólnego burzenia mózgów. Dokumentowanie punktów akcji to kolejny klucz do sukcesu. Nie pozwól, by świetne pomysły czy zadania rozpłynęły się po zakończeniu spotkania. Wykorzystanie narzędzi takich jak flipcharty, aplikacje do robienia notatek, cyfrowe tablice i więcej pomoże uchwycić kluczowe wnioski i przekształcić dyskusję w działanie.

Solicytowanie informacji zwrotnych od uczestników spotkań za pomocą ankiet, szybkich sond lub poprzez krótką rozmowę po spotkaniu pozwoli na ulepszanie przyszłych spotkań. Włączanie, a nie wykluczanie, jest istotne. Spotkanie powinno gromadzić wszystkich, którzy mają realny wkład w dyskusję i mogą przynieść cenne perspektywy ze względu na swoje doświadczenie lub pozycję w organizacji.

Jeśli Twoje spotkania wymagają poprawy, nie wahaj się działać już teraz. Nie bądź częścią tych 71% nieproduktywnych i nieskutecznych spotkań. Możesz – i powinieneś – uczynić każde spotkanie lepszym.