wtorek, 16 styczeń 2024 13:43

Ile obligacji sprzedano w 2023 roku?

sprzedaż obligacji w 2023 roku sprzedaż obligacji w 2023 roku fot. pixabay

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych za grudzień 2023 roku oraz podsumowanie całego 2023 roku na rynku obligacji. Mimo że rok ten nie dorównał rekordowemu 2022, to zakończył się drugim najlepszym wynikiem w historii. Sprzedaż w grudniu 2023 roku sięgnęła 4,422 mld zł, a największym zainteresowaniem cieszyły się "trzylatki", 4-letnie obligacje, oraz 10-letnie EDO1233.

 

Różnorodność oferty zakupu obligacji

Sprzedaż obligacji w grudniu obejmowała różnorodne serie, w tym 3-miesięczne, 1-roczne, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie. Klienci przeznaczyli również 61 mln zł na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu "Rodzina 800+". Rok 2023 zakończył się jako drugi najlepszy w historii sprzedaży obligacji oszczędnościowych. Łączna wartość sprzedanych obligacji wyniosła 48,7 mld zł, ustępując jedynie rekordowemu 2022. W tym czasie największą popularnością cieszyły się 4-letnie obligacje, osiągając sprzedaż powyżej 20 mld zł, a na drugim miejscu znalazły się 3-letnie obligacje, z kwotą blisko 9 mld zł.

Rola "obligacji Morawieckiego"

Warto zauważyć, że część tegorocznej sprzedaży to rolowanie "obligacji Morawieckiego" – rocznych papierów ROR, które były hitem w 2022 roku. Prawie połowa tych papierów została zamieniona na nowe emisje obligacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jurand Drop, skomentował, że zakończono rok 2023 ze sprzedażą na poziomie 48,7 mld zł. Wysokie zainteresowanie obligacjami skarbowymi wynika bezpośrednio z ich bezpieczeństwa, gwarantowanego całym majątkiem Skarbu Państwa. Ponadto, 56% wszystkich sprzedanych obligacji w 2023 roku zostało zakupionych przez internet.

Rynek obligacji oszczędnościowych w Polsce nadal cieszy się stabilnym zainteresowaniem, co świadczy o zaufaniu inwestorów do tych bezpiecznych instrumentów finansowych.

Źródło: Bankier, X, Web - Lider