sobota, 13 styczeń 2024 17:23

Poczta Polska: Spółka wymaga reformy?

Poczta Polska problemy Poczta Polska problemy fot. pixabay

Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, staje w obliczu poważnych problemów finansowych, które zagrażają jej stabilności. Konfederacja Lewiatan alarmuje, twierdząc, że reforma Poczty Polskiej oraz systemu doręczeń jest nie tylko konieczna, aby uniknąć bankructwa, ale również aby wprowadzić nowoczesne usługi pocztowe w kraju. Zdaniem Lewiatana, obecna sytuacja firmy jest tragiczna i  wymagająca natychmiastowych działań.

 

Tragiczna sytuacja Poczty Polskiej

Poczta Polska, operująca z ogromną stratą szacowaną na 700 milionów złotych, stoi w obliczu kryzysu finansowego. Pracownicy spółki muszą zmierzyć się z problemem obniżek wynagrodzeń, a sytuacja może utrudnić nawet wypłatę pensji. Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że od 2016 roku Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym, a do 2022 roku osiągnęła zyski z tytułu świadczenia usług powszechnych przekraczające 100 milionów złotych. Zdaniem dr Aleksandry Musielak, dyrektorki departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan, kryzys w Poczcie Polskiej powinien być traktowany jako szansa do zainicjowania reform. Monopol na usługi pocztowe nie wystarczy, aby firma efektywnie funkcjonowała, dlatego potrzebna jest kompleksowa reforma zarówno samej Poczty Polskiej, jak i systemu doręczeń w Polsce.

Reforma Poczty Polskiej

Lewiatan sugeruje odejście od idei monopolu jako gwarancji efektywności i przygotowanie systemu doręczeń na miarę XXI wieku. Wskazuje również na konieczność debaty publicznej, w której rząd, opozycja, regulator i inni zainteresowani omówią niezbędne kroki w reformie.  Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie doręczeń, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, może przywrócić Poczcie Polskiej ważną rolę w nowym systemie pocztowym.

Sytuacja pracowników

Pracownicy Poczty Polskiej od stycznia 2024 roku muszą liczyć się z obniżkami wynagrodzeń i brakiem corocznej premii świątecznej. Sytuacja ta wynika bezpośrednio z ogromnej straty finansowej firmy. Konfederacja Lewiatan przypomina, że Poczta Polska osiągnęła znaczne zyski z doręczania listów i paczek, co podkreśla potrzebę reformy zarządzania spółką. Lewiatan krytykuje politykę monopolu w zakresie doręczeń elektronicznych, twierdząc, że zamiast poprawić funkcjonowanie Poczty Polskiej, skoncentrowano się na zwiększaniu jej przywilejów. Decyzje spółki, takie jak przyznawanie monopolu na konkretne usługi, miały być źródłem środków na utrzymanie nieskuteczności w zarządzaniu.

Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu, opozycji, regulatora oraz innych interesariuszy o przeprowadzenie publicznej, szczerej i szybkiej debaty nad niezbędną reformą Poczty Polskiej i systemu doręczeń w Polsce. 

Źródło: Money.pl, X, Trybuna Polska