czwartek, 07 marzec 2024 15:47

Kurs franka szwajcarskiego spada!

Kurs franka szwajcarskiego Kurs franka szwajcarskiego fot. pixabay

Kurs franka szwajcarskiego w relacji do złotego nadal spada, osiągając najniższy poziom od wiosny 2022 roku. Chociaż obserwuje się pewne spadki, to kurs nadal nie wrócił do poziomów sprzed rosyjskiego ataku na Ukrainę i wybuchu inflacji. Eksperci zauważają potencjał do dalszego obniżenia kursu franka.

 

Spadek Kursu CHF/PLN a obecne trendy

Ostatnie spadki kursu CHF/PLN są wynikiem zarówno umocnienia euro wobec franka, co wpływa na ogólny trend, jak i poprawy sytuacji samego złotego. Warto zauważyć, że różnice w stopach procentowych oraz stabilna sytuacja inflacyjna w Polsce przyczyniają się do umocnienia polskiej waluty.

Perspektywy rozwoju i ryzyka

Spadek kursu franka w stosunku do złotego jest szczególnie widoczny w porównaniu do rekordowych poziomów zanotowanych pod koniec września 2022 roku. Od tamtego czasu kurs obniżył się o prawie 13 procent, co stanowi istotną zmianę. Jednakże, kurs nie powrócił jeszcze do poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Frank zaczął drożeć przede wszystkim z powodu wzrostu zainteresowania bezpiecznymi aktywami inwestycyjnymi w czasach niepewności, spowodowanej m.in. wydarzeniami na Ukrainie. Mimo że Szwajcarski Bank Narodowy nie podnosił stóp procentowych w takim stopniu jak inne banki centralne, kapitał nadal płynął do franka. Inflacja, która w Szwajcarii była niższa, również miała wpływ na siłę waluty.

Perspektywy dla kursu franka szwajcarskiego w relacji do złotego pozostają niepewne, choć obserwuje się tendencję spadkową. Wpływ na kurs mają różnorodne czynniki, takie jak sytuacja na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz inflacja. Dalsze obniżenie kursu franka może być związane z umocnieniem złotego i poprawą sytuacji gospodarczej w Polsce. Choć kurs franka szwajcarskiego wobec złotego odnotowuje spadki, wciąż pozostaje wiele czynników wpływających na jego dalszy rozwój. Zmiany na rynkach finansowych, decyzje banków centralnych oraz sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach mogą mieć istotny wpływ na kurs tej waluty.

Źródło: Buisness Insider, Web-Lider