poniedziałek, 26 luty 2024 13:33

Wzrost liczby wyroków w sprawach frankowych

Wzrost liczby wyroków w sprawach frankowych Wzrost liczby wyroków w sprawach frankowych fot. pixabay

Według danych ze wszystkich sądów okręgowych w Polsce, liczba wyroków w sprawach frankowych wzrosła o 74 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku ogłoszono blisko 40 tysięcy wyroków, co wskazuje na zwiększone obciążenie sądów. Eksperci wskazują jednak na dłuższy czas trwania postępowań jako kluczowy czynnik tego wzrostu.

 

Ewolucja postępowań i doświadczenie sędziów

Zdaniem prawników, rosnące doświadczenie sędziów orzekających w sprawach frankowych oraz zmiany w orzecznictwie wpływają na efektywność rozpatrywania spraw. Kluczowym czynnikiem wzrostu liczby wyroków jest jednak kumulacja spraw z poprzednich lat oraz determinacja kredytobiorców do dochodzenia swoich praw.

Dłuższy czas trwania postępowań

W ostatnich latach wydłużył się czas trwania postępowań, co skutkuje wzrostem liczby spraw trwających co najmniej cztery lata. Ponadto, czas potrzebny na rozpoznanie apelacji również się wydłużył, co ma związek ze zwiększonym obciążeniem sądów. Długotrwałe postępowania mogą być źródłem frustracji dla kredytobiorców, a banki mogą wykorzystywać opóźnienia taktycznie. Warto zauważyć, że szybkie rozstrzygnięcia są możliwe, jednak niektóre sprawy ciągną się latami, co wpływa na postawy obu stron sporu.

Kluczowe obszary poprawy

Aby poprawić procedowanie w sprawach frankowych, kluczowe będzie skoncentrowanie się na tempie orzekania oraz efektywnym zarządzaniu obciążeniem sędziów. Istotnym krokiem będzie również zapewnienie odpowiedniej liczby orzeczników specjalizujących się w problematyce kredytów frankowych. W obliczu rosnącej liczby spraw frankowych, istnieje potrzeba podjęcia działań mających na celu usprawnienie procesu sądowego. Skuteczne zarządzanie obciążeniem sądów oraz zapewnienie odpowiednich zasobów mogą przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na wyrok oraz poprawy efektywności rozstrzygnięć.

Źródło: Business Insider, Web-Lider,

Artykuły powiązane