czwartek, 12 styczeń 2023 13:04

Czy mogę zignorować przypomnienia o spłacie długu biznesowego? Wyróżniony

 przypomnienia o spłacie długu biznesowego przypomnienia o spłacie długu biznesowego pixabay

Otrzymywanie przypomnień o spłacie rzadko jest przyjemnym doświadczeniem, a ta niechęć może stać się problematyczna, jeśli firma nie może fizycznie zapłacić tego, co jest winna. Jako jednoosobowy przedsiębiorca lub dyrektor firmy, może być kuszące, aby schować głowę w piasek i mieć nadzieję, że wierzyciele firmy znudzą się ściganiem długów.

To jednak tylko zaostrzy problemy. Wierzyciele mogą nawet eskalować postępowanie, podejmując działania, które mogą pozostawić długotrwałą szkodę dla firmy, aw niektórych przypadkach dla finansów osobistych.

Przypomnienia o spłacie długu biznesowego

Jeśli Twoja firma, czy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy mała firma,  czy przedsięwzięcie jednoosobowe, ma niespłacone długi, wierzyciele mogą wysyłać przypomnienia o spłacie, aby spróbować odzyskać należną kwotę. Przypomnienia te mogą być wysłane pocztą, e-mailem lub telefonicznie, ale nie powinny przychodzić na Twój osobisty adres, jeśli dług dotyczy firmy.

Co stanie się jeśli zignorujesz przypomnienia o spłacie?

Jeśli zignorujesz te przypomnienia o spłacie, wierzyciele mogą eskalować swoje wysiłki windykacyjne. Agencje windykacyjne mogą się zaangażować, a wierzyciele mogą nawet wydawać żądania ustawowe lub wyroki sądów okręgowych.
Aby uniknąć długotrwałych szkód, należy zapłacić lub zakwestionować w terminie określonym w załączonych dokumentach do wyroku (zwykle 30 dni od daty wydania). Ignorowanie oznacza, że pozostanie on w powiązanej dokumentacji kredytowej przez sześć lat. Posiadanie w pliku kredytowym szkodzi jego ocenie, utrudniając uzyskanie kredytu i finansowania.

Ignorowanie presji wierzycieli może nawet doprowadzić do zamknięcia firmy lub bankructwa osoby fizycznej. Wierzyciele mogą złożyć wniosek o likwidację, jeśli są winni więcej niż 750 GBP, który staje się nakazem likwidacji, jeśli przejdzie lub jest bezsporny. W konsekwencji konta bankowe firmy  zostają zamrożone, co uniemożliwia handel i skutecznie kończy życie firmy.
Firmy powinny być szczególnie ostrożne, jeśli są winne pieniądze HMRC. Urząd skarbowy nie zawaha się przed likwidacją firmy lub złożeniem wniosku o upadłość osobistą.

Co zrobić, jeśli nie możesz spłacić?

Jeśli twoje zarządzanie długiem jest słabe i nie masz pieniędzy i nie możesz spłacić długów biznesowych, nie powinieneś chować głowy w piasek. Problem nie zniknie i tylko się pogorszy, jeśli go zignorujesz.
Aby złagodzić zadłużenie i uzyskać najlepszy możliwy wynik, powinieneś zasięgnąć porady, gdy tylko dowiesz się, że Twoja firma nie może spłacić zaległych długów. Pierwszym krokiem powinna być rozmowa z licencjonowanym i regulowanym zarządcą w postępowaniu upadłościowym.
Mogą zaoferować różne rozwiązania w zależności od okoliczności, pomagając ci narysować linię pod niewypłacalnością i potencjalnie ratując firmę, jeśli podejmiesz działania wystarczająco wcześnie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być w stanie spłacać swoje zaległe długi w miesięcznych ratach w tempie dostosowanym do tego, na co może sobie pozwolić. Proces ten nazywany jest dobrowolnym porozumieniem spółki i zwykle trwa pięć lat. Podobne porozumienie istnieje dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób fizycznych, zwane indywidualnym dobrowolnym porozumieniem.
Jeżeli wymagane są bardziej znaczące działania restrukturyzacyjne, bardziej odpowiednim procesem może być administracja. Zarząd obejmuje licencjonowanego syndyka nadzorującego sprawy spółki i może nalegać na sprzedaż nierentownych części spółki, co czyni ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych nabywców.

Jeśli długi są na takim poziomie, że przetrwanie firmy nie jest możliwe, dobrowolna likwidacja może być jedyną dostępną opcją narysowania linii pod długami. Niewypłacalny, dobrowolny proces likwidacji nazywany jest dobrowolną likwidacją wierzycieli.
Proces ten zamyka firmę w uporządkowany sposób, wyznaczając linię pod niewypłacalnością i odpisując wszystkie nieosiągalne, niezabezpieczone długi.

Podsumowanie - spłata długu biznesowego

Chociaż otrzymywanie przypomnień o spłacie długu biznesowego nie jest przyjemne, nigdy nie należy ignorować tych przypomnień. Takie postępowanie tylko pogorszy sytuację, a wierzyciele prawdopodobnie uciekną się do bardziej drastycznych środków, aby odzyskać to, co jesteś winien.
To, co może zacząć się jako listy i rozmowy telefoniczne, może przerodzić się w żądania ustawowe, a nawet wyroki sądów okręgowych. Mogą one mieć szkodliwy wpływ na zdolność kredytową, jeśli nie zostaną rozwiązane. Jeśli jesteś winien więcej niż 750 funtów, wierzyciele mogą nawet złożyć wniosek o likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub złożyć wniosek o osobiste bankructwo. Na szczęście istnieją sposoby na poradzenie sobie z długami biznesowymi i uniknięcie dalszej eskalacji.

W zależności od okoliczności może to obejmować płacenie przystępnej miesięcznej kwoty wierzycielom. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą również zatrudniać administratorów, aby uczynić ich bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych nabywców lub likwidatorów, aby zamknąć firmę i narysować linię pod długami.
Dlatego musisz porozmawiać z licencjonowanym syndykiem, gdy tylko dowiesz się, że Twoja firma jest niewypłacalna, aby mieć największe szanse na jej uratowanie i ograniczenie dalszych szkód.

Dyrektorzy mogą być zmuszeni do podpisania osobistych gwarancji w celu zabezpieczenia finansowania od kredytodawców lub stron zaopatrujących firmę w aktywa. Chociaż istnieją one głównie jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby firma nie była w stanie spłacić swoich długów, osobiste gwarancje w przypadku niewypłacalności mogą prowadzić do dalszych problemów finansowych dla dyrektorów, które mogą nawet obejmować ich aktywa lub finanse osobiste.
Gwarancje osobiste mogą być wezwane przez pożyczkodawcę, gdy firma przechodzi w stan likwidacji. Dyrektorzy, którzy podpisali gwarancje, będą osobiście odpowiedzialni za dany dług. Dyrektorzy mogą wykorzystywać aktywa osobiste jako zabezpieczenie, aby uzyskać finansowanie firmy.