poniedziałek, 19 luty 2024 14:28

Nowa farma wiatrowa na Bałtyku

farma wiatrowa na Bałtyku farma wiatrowa na Bałtyku fot. pixabay

Wojewoda Pomorski wydał pozwolenia na budowę części morskiej projektu farmy wiatrowej Baltica 2, który realizują wspólnie PGE i Orsted. To istotny krok w rozwoju energetyki odnawialnej na polskim wybrzeżu Bałtyku. PGE poinformowało, że otrzymane pozwolenia na budowę obejmują kluczowe elementy infrastruktury związanej z projektem Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. Pierwsze pozwolenie dotyczy budowy stacji elektroenergetycznych, natomiast drugie pozwolenie obejmuje instalację 107 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą sieciową.

 

Gotowość do realizacji projektu

Zakontraktowane komponenty oraz podpisane umowy na instalację fundamentów, turbin i kabli świadczą o zaawansowanym etapie przygotowań do budowy farmy wiatrowej Baltica 2. Wybór generalnego wykonawcy lądowej infrastruktury przyłączeniowej to kolejny krok w procesie realizacji projektu.

Baltica 2 i Baltica 3: plany i perspektywy

Projekty Baltica 2 i Baltica 3 mają na celu stworzenie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o łącznej mocy 2,5 GW. Planowany termin zakończenia budowy etapu Baltica 2 to koniec 2027 roku, natomiast Baltica 3 ma być zrealizowana do 2030 roku. Cały kompleks farm wiatrowych Baltica stanowić będzie znaczący krok w rozwijaniu potencjału energetyki odnawialnej w Polsce. Morska Farma Wiatrowa Baltica to nie tylko projekt energetyczny, lecz także symbol transformacji energetycznej i dbałości o środowisko. Inwestycja ta przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wzmocnienia niezależności energetycznej Polski.

Pozwolenia na budowę części morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 to istotny kamień milowy, który otwiera drogę do tworzenia nowoczesnych, ekologicznych źródeł energii na Bałtyku. Projekt ten nie tylko przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także będzie istotnym krokiem w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: Business Insider, X, Web-Lider