piątek, 16 luty 2024 14:16

Progi dochodowe w 2024 roku

Progi dochodowe w 2024 roku Progi dochodowe w 2024 roku fot. pixabay

W Polsce system podatkowy opiera się na ustalonych progach dochodowych, które determinują wysokość podatku, jaki obywatele muszą odprowadzić do państwa. Dla wielu podatników kluczową kwestią jest nie tylko poznanie tych progów, ale także zrozumienie korzyści wynikających z wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Zatem jakie są tegoroczne progi dochodowe i czy warto skorzystać z opcji wspólnego rozliczenia?

 

Progi dochodowe w 2024 roku

W 2024 roku nie zaszły żadne zmiany w wysokości progu dochodowego, co oznacza, że obowiązują te same wartości co w poprzednich latach. Pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., natomiast drugi próg podatkowy dla dochodu przekraczającego 120 000 zł to już 32 proc. Ponadto, należy pamiętać o kwocie zmniejszającej podatek, która w tym roku wynosi 3600 zł.

Korzyści z wspólnego rozliczania małżonków

Wspólne rozliczenie osób pozostających w związku małżeńskim może być niezwykle korzystne podatkowo, szczególnie w sytuacji, gdy dochody jednego z małżonków przekraczają pierwszy próg podatkowy, a drugi mieści się poniżej tego progu lub nie osiąga żadnych dochodów. W takim przypadku dochody obojga małżonków sumuje się, dzieli przez dwa, a następnie oblicza podatek od uzyskanej kwoty, mnożąc go razy dwa.

Przykład obliczeń

Dla lepszego zrozumienia, przyjrzyjmy się przykładowej sytuacji, gdzie jedna osoba uzyskuje roczny dochód w wysokości 250 000 zł. Dzieląc tę kwotę na pół, otrzymujemy 125 000 zł dla każdego z małżonków. Zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi, 32 proc. podatku trzeba byłoby zapłacić od 125 000 zł, czyli 10 000 zł. Ostatecznie jednak, dzięki wspólnemu rozliczeniu, podatek ten jest liczony od niższej kwoty, co przynosi znaczną oszczędność w porównaniu z indywidualnym rozliczeniem.

Wspólne rozliczanie się z małżonkiem może być efektywnym narzędziem optymalizacji podatkowej, szczególnie gdy dochody jednego z partnerów znacznie przekraczają pierwszy próg podatkowy. Zrozumienie zasad obowiązujących progów dochodowych oraz korzyści płynących z tej formy rozliczenia może pomóc oszczędzić znaczną sumę pieniędzy podczas rozliczania się z fiskusem.

Źródło: Interia, Web-Lider