czwartek, 30 maj 2024 20:24

Problem inflacji w Ameryce

 Ekonomiści nie są w stanie przekonać Amerykanów o poprawie sytuacji Ekonomiści nie są w stanie przekonać Amerykanów o poprawie sytuacji fot: unsplash

Mimo oficjalnych danych wskazujących na spadek inflacji, Amerykanie nadal odczuwają wzrost cen. Według danych rządowych, inflacja spadła z 9,1% do 3,4% w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednak codzienne doświadczenia konsumentów pokazują, że ceny podstawowych produktów spożywczych wciąż rosną.

  • Dlaczego mimo spadku inflacji Amerykanie odczuwają wzrost cen?
  • Jakie produkty spożywcze są droższe niż przed pandemią?
  • W jaki sposób wzrost cen wpływa na zadłużenie na kartach kredytowych?
  • Jakie są aktualne nastroje konsumentów w USA?
  • Jakie działania mogą pomóc zbliżyć urzędników do rzeczywistości konsumentów?

Inflacja a odczucia konsumentów

Codzienne zakupy w sklepach spożywczych potwierdzają, że ceny jajek, kawy, mięsa i soku pomarańczowego są wyższe niż przed pandemią. Pomimo spadku oficjalnego wskaźnika inflacji (1), ceny tych produktów stale rosną, co sprawia, że akademicy, ekonomiści i politycy wydają się oderwani od rzeczywistości, kiedy mówią o "kroczącej inflacji".

Joe Biden a wzrost cen

Od momentu objęcia urzędu przez Joe Bidena, ceny konsumpcyjne wzrosły o 19,3%. W przypadku wydatków na żywność, ceny wzrosły o 20,8%, podczas gdy oficjalna inflacja dla tej kategorii wynosi zaledwie 1,1%. Wzrosty te, w połączeniu z wysokimi stopami procentowymi Rezerwy Federalnej, przyczyniły się do wzrostu zadłużenia na kartach kredytowych i zwiększenia wskaźników zaległości w spłatach.

Dług gospodarstw domowych i nastroje konsumentów

Według raportu nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej, całkowite zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 184 miliardy dolarów w pierwszym kwartale roku, co stanowi wzrost o 1,1% w porównaniu z końcem 2023 roku. Badanie przeprowadzone przez Fed w tym miesiącu wykazało, że tylko 22% Amerykanów uważa, że gospodarka USA jest w dobrym lub doskonałym stanie. Przed pandemią odsetek ten wynosił około 50%.

Różnica między danymi akademickimi a rzeczywistymi odczuciami konsumentów w kwestii inflacji jest znaczna. Oficjalne dane mogą wskazywać na spadek inflacji, ale dla przeciętnego Amerykanina ceny są wciąż zbyt wysokie. Jedynym sposobem na zbliżenie się do rzeczywistości konsumentów jest rezygnacja z żargonu akademickiego i uznanie, że wzrost cen nadal wpływa na codzienne życie.

Przypisy:

(1) Inflacja to proces ekonomiczny charakteryzujący się wzrostem ogólnego poziomu cen dóbr i usług w danym kraju, który prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza. Oznacza to, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić mniej towarów i usług niż wcześniej. Inflacja jest zwykle mierzona jako procentowy wzrost wskaźnika cen, takiego jak indeks cen konsumpcyjnych (CPI).

typy inflacji:

  • pełzająca – nie przekracza 5% rocznie.
  • umiarkowana (krocząca) – oscyluje w granicach 5–10% rocznie.
  • galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu- albo trzycyfrowej, od 10% w górę
  • hiperinflacja – miesięczny wzrost cen przekracza 150%

Inflacja jest normalnym zjawiskiem w gospodarkach rynkowych, jednak nadmierna inflacja lub jej negatywny odpowiednik, deflacja (spadek ogólnego poziomu cen), mogą prowadzić do poważnych problemów gospodarczych.

Źródło: Inc