Szkolenie BHP Katowice – co musi wiedzieć pracodawca?

Szkolenie BHP Katowice

Za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada pracodawca. Do jego obowiązków należy także organizowanie szkoleń wstępnych oraz szkoleń okresowych BHP dla pracowników. Nie tylko organizowanie, ale także pokrycie kosztów. Dlatego też firmę organizującą szkolenia trzeba wybierać bardzo starannie, by pracownicy odnieśli rzeczywiste korzyści.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Każdy pracodawca, który zatrudnia choć jednego pracownika, musi odbyć obowiązkowe szkolenie BHP dla pracodawców. Pozwoli mu to poznanie podstawowych przepisów prawa z zakresu BHP, zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników na terenie zakładu pracy oraz umożliwi przeprowadzanie szkolenia. Szkolenie dla pracodawców to także dobra okazja do poznania firmy szkoleniowej.

Do obowiązków pracodawcy należy zorganizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, zapewnienie odzieży ochronnej, pomieszczenia socjalnego, zapewnienie ochrony PPOŻ (gaśnice), oznaczenie drogi ewakuacyjnej, zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.

Każdy pracownik przyjmowany do pracy musi przejść szkolenie wstępne BHP oraz szkolenie stanowiskowe. Może przeprowadzić je pracodawca posiadający odpowiednie uprawnienia.

Szkolenia okresowe

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają obowiązek odbyć okresowe szkolenia BHP. Szkolenia te odbywają się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Mogą być przeprowadzane na terenie zakładu pracy, jeśli dysponuje odpowiednim miejscem lub na terenie firmy szkoleniowej, np. szkolenie BHP w Katowicachhttp://jared.pl/szkolenie-bhp-katowice/– na swoim terenie oferuje bardzo wiele firm.

Najczęściej szkolenia okresowe pracownicy muszą odbywać co 5 lat, jedynie pracownicy fizyczni wykonujący pracę na szczególnie niebezpiecznych stanowiskach muszą odbywać je co roku.

Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestników oraz świadectwem potwierdzającym odbycie szkolenia i zdanie egzaminu. Muszą być przechowywane przez pracodawcę w dokumentacji BHP.

Jak wybrać wartościowe szkolenie BHP Katowice

Wielu pracodawców wybierając szkolenie BHP dla pracowników, kieruje się głównie ceną, bo to przecież on za to płaci. Niestety to błąd, który może powodować „wyrzucenie pieniędzy w błoto”.

Wiadomo, że pracownicy traktują szkolenia BHP jak „zło konieczne”. Podczas monotonnych wykładów polegających na przytaczaniu setek przepisów uczestnicy kursu albo przysypiają, albo grają na telefonach komórkowych.

Wybierając szkolenie BHP w Katowicach, warto wybrać firmę, która korzysta z nowoczesnych form przekazu, prowadzi zajęcia aktywizujące uczestników. Tylko takie szkolenia są efektywne i spowodują, że pracownik będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa w zakładzie. Dla pracodawcy to mniejszy kłopot i mniejsze odszkodowania wypłacane z tytułu wypadków na terenie zakładu pracy.

Przed ostatecznym podpisaniem umowy o szkolenie BHP w Katowicach należy także zapoznać się z uprawnieniami firmy i zatrudnionych przez nią szkoleniowców. Chodzi przede wszystkim o uprawnienia do wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo warto także sprawdzić program kursu i jego dopasowanie do potrzeb specyfiki firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *